15554647_1366111790088561_799087265_n

ARTYŚCI ZE SLUBIC I FRANKFURTU NAD ODRĄ – POTRZEBUJEMY WAS!

Aktorzy, malarze, muzycy, raperzy, poeci, tancerze, miotacze ogniem, magicy, WSZYSCY utalentowani!

Festiwal UNITHEA szuka artystów z regionu, którzy własnymi dziełami odzwierciedlą temat regionalizmu. W skrócie: Jak wyobrażacie sobie tegoroczne motto „WIR – MY“? W Słubicach i Frankfurcie kryje się więcej niż można przypuszczać, BĄDŹMY Z TEGO DUMNI! To właśnie chcemy przekazać społeczeństwu. Chcemy ukazać ogromny potencjał artystyczny naszego regionu, stworzyć platformę i przede wszystkim rozbudzić zainteresowanie wśród mieszkańców – to jest cel festiwalu UNITHEA#20!

MY potrzebuje WAS, dlatego właśnie szukamy także artystów i projektów, które w ramach festiwalu będą mogły wzbogacić nasz region i zająć się szeroko pojętą tematyką regionalizmu, sąsiedztwa i współpracy. UNITHEA czeka także na pomysły jak można poprzez sztukę łączyć mieszkańców, stwarzać poczucie wspólnoty bez wykluczania jednostek

W dniach 8 – 11 czerwca 2017 udostępniamy scenę dla Waszych występów – mogą być to klasyczne formy teatralne, a także inne formy artystyczne jak teatr tańca i lalki, performance, teatr uliczny, koncerty, wystawy, warsztaty, czytania lub instalacje. Wszystko jest dozwolone! Jesteśmy otwarci także na nowe formy, prowokacyjne i głośne!

Za organizację i przeprowadzenie międzynarodowego festiwalu odpowiedzialny jest zespół UNITHEi z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą  w kooperacji z Messe- und Veranstaltungs- GmbH / Kleist Forum po stronie niemieckiej i Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury (SMOK) po stronie polskiej.

Dla wybranych projektów artystycznych przewidziane jest wynagrodzenie. Także koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia zostaną pokryte przez organizatorów.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 30.01.2017 na podany powyżej adres.

Zgłoszenia powinny zawierać szczegóły projektu – chętnie w formie konspektu jak i nagrań (DVD, CD, tekstów, zdjęć oraz innych istotnych informacji). Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: unithea-programm@europa-uni.de

 

 

Koncept:

UNITHEA#20 ! MY !

 

W dniach od 8. do 11. czerwca 2017 zapraszamy wszystkich widzów ze Słubic, Frankfurtu nad Odrą i okolicy na 20. edycję polsko-niemieckiego festiwalu teatralnego UNITHEA.

UNITHEA to międzynarodowy festiwal teatru, muzyki i sztuki, za którego koncepcję, organizację i realizację odpowiedzialni są wyłącznie studenci. Już od 20-stu lat w wyjątkowy sposób wzbogacamy kulturalny rozwój obu miast, Frankfurtu nad Odrą oraz Słubic. Naszym kluczem do sukcesu jest praca studentów z Polski i Niemiec w ramach seminarium, podczas którego uczestnicy poznają podstawy zarządzania kulturą, a także wykorzystują swoją wiedzę angażując się w realizację festiwalu w zakresie programu, public relations oraz finansów. Oprócz tego nadzwyczajną wagę przykładamy do współpracy z różnymi instytucjami, klubami i firmami z obu miast.

Rejon Nadodrzański jest miejscem spotkania różnych społeczności i kultur. Festiwal  UNITHEA przyczynia się do powstania nowej transgranicznej perspektywy sąsiedztwa dwóch krajów europejskich.

Ukazanie ogromnego potencjału artystycznego w naszym rejonie, stworzenie Platformy i przede wszystkim rozbudzenie zapału wśród mieszkańców – to jest cel UNITHEI #20!

 

UNITHEA#20! MY ! W nas tkwi dużo więcej niż można przypuszczać!

MY – mieszkanki i mieszkańcy dwumiasta będziemy odkrywać potencjał artystyczny, identyfikować się z naszą sceną kulturalną i przede wszystkim rozbudzać zapał do kultury. Możemy być dumni z tego co Słubice i Frankfurt nad Odrą mają do zaoferowania.

Ale czym bylibyśmy MY bez WAS? Unithea chce pokazać, że artyści „z zewnątrz” mogą także wzbogacić nasz region. Nie ma znaczenia czy pochodzisz z Berlina, Poznania albo z najróżniejszych krańców świata!  Z tego powodu każdy dzień festiwalu będzie wzbogacony jednym punktem programu „z zewnątrz“ – to ważny symbol!

„MY“ będzie łączyć ludzi poprzez sztukę, a także stworzy miejsce do wspólnego tworzenia i jednocześnie wzmocni przywiązanie do własnego regionu.